[1512] Közlekedésgépész ágazat- autószerelő - Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
 
 
  KöszöntőÁlláshirdetésTagint.vez.pályázatokNyitóoldalÉrettségi vizsgaHírekNévadónkPályázatainkIskolatörténetSzabályzatokEseménynaptárVersenyeinkMunkatársakIskolai könyvtárDiákokDiákalapítványVideókVersenyeredményekKépekMédiaSzülői munkaköz.HivatkozásokKözösségi szolgálatIn memoriamKözzétételi listaHatártalanul_2017-18Fotovoltaikus r.AdatvédelemRobotika szakkörSZÉJ 2019Diáknap 2019
 
További weblapjaink Minőség, hatékonyság, esélyegyenlőség (Innováció a Ganz-Munkácsy Szakközépiskola és Szakiskolában) innovacio. ganz-munkacsy.hu Kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, előminősített referenciahely: kompetencia. ganz-munkacsy.hu A ZSZC Munkácsy Tagiskola könyvtárának honlapja: munkacsykonyvtar. munkacsyszki.hu

Legutolsó frissítés:
2019. Ápr. 15. 10:26
Jelenleg 4 látogató tartózkodik az oldalon.Összes látogató 2009 szeptember óta: 473512Ezt az oldalt 7192 alkalommal jelenítették meg 2009 szeptember óta. Ebből az egyedi letöltés 5505 volt.

 

 

További információk a szakgimnáziumi képzésekről. (adategyeztetés, felvétel, stb.)

Autószerelő

   
  
   

Az autószerelő a környezetvédelmi felülvizsgálat feladatai során azonosítja a gépjárművet rendszám, alvázszám, motorszám alapján, megméri a kipufogógáz emissziós értékeit, gyújtásellenőrzést végez, minősíti a mért értékeket (megfelelt, nem felelt meg).

Közúti járműszerelő közös feladatai keretében: Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza a szükséges és előírásszerű védőeszközöket, védőfelszereléseket. A munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza. A hulladékokat, környezetre káros anyagokat (pl.: fagyálló folyadék, fáradt olaj, akkumulátor, fékbetét) szakszerűen kezeli, illetve tárolja.

Mérési eredményeket dokumentál számítógéppel, számítógépes diagnosztikához hardver és szoftver eszközöket használ, műszaki rajzokat készít, használ, szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, villamos berendezésekről, műszaki dokumentációt értelmez és használ.

Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze, dokumentációval szerelési feladatokra készül elő. Elvi működési rajzok alapján vázlatrajzokat készít, javítások végeztével dokumentálja az elvégzett munkát, regisztrálja a felhasznált anyagokat (pl. alkatrész, segédanyag). Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít, előírásszerűen vezeti a szervizkönyvet, felméri az elvégzendő munkát.

Tájékozódik, információt szerez a panaszról, a rendellenességről. Megtekinti, átveszi a járművet vagy részegységeit, kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat. Ajánlatot ad a javítás költségeiről és a várható javítási időszükségletről.

Ellenőrzi az elvégzett munkát (pl. próbaút, működési próba), tevékenyen részt vesz a tűz- és robbanásveszély megelőzésében, kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat.

Gépjármű karbantartás keretében: Ellenőrzi a folyadékszintet, pótolja a hiányzó folyadékot, felkészíti téli használatra a gépjárművet (pl. fagyálló-mérés, akkumulátorellenőrzés, téli ablakmosó feltöltése, téli gumik felszerelése). Esztétikai állapotfelmérést végez a jármű burkoló idomain, meghatározza az időszakos szerviz munkafeladatait a gépjármű adatbázisa alapján. Beállítja a szerviz-intervallumjelzőt.

Diagnosztikai vizsgálatokat végez a jármű korának, állapotának figyelembevételével, ellenőrzi a kipufogó-berendezés állapotát.

Gépjárműjavítás keretében: Ellenőrzi a fékeket, a futóművet, a világítóberendezést, az üvegek, szélvédők állapotát, a passzív biztonsági elemeket (műszeres vizsgálat), a lökhárítókat. A megrendelő jelenlétében felméri a hibát, behatárolja a feladatot, megjavítja a motort (pl. diagnosztizálja és adott esetben beállítja a gyújtást. Diagnosztizálja és megjavítja a tüzelőanyag ellátó rendszert. Kicseréli a vezérlés alkatrészeit stb.). Megjavítja az erőátviteli berendezéseket (pl. kicseréli a tengelykapcsoló alkatrészeit, karbantartja, javítja a nyomatékváltót, felújítja a kardántengelyt, karbantartja, javítja a differenciálművet). Megjavítja a futóművet. (Kicseréli a meghibásodott alkatrészeket (pl. kerékcsapágy, gömbfejek, szilent-blokkok, lengéscsillapítók). Műszeres mérések alapján beállítja a futóművet). Megjavítja a fékberendezéseket (Kicseréli a fékbetéteket, szabályozza, vagy cseréli a fékdobot, féktárcsát, kicseréli a kézifékkötelet, elhárítja a fékhidraulika és - pneumatika hibáit. Görgős fékpadon ellenőrzi a javítást. Elkészíti a fékmérési jegyzőkönyvet. Karbantartja a kormányberendezést (pl. kicseréli a kormányösszekötő gömbfejeket, kicseréli a porvédő gumikat, kicseréli a kormányhardyt, javítja a szervokormányt).

Megjavítja a jármű világítóberendezéseit (Kicseréli az elhasználódott izzókat, feltárja és javítja a vezetékek és csatlakozások hibáit stb. Műszeres mérések alapján beállítja a fényszórókat). Felújítja, megjavítja, illetve cseréli a jármű részegységeit, elvégzi az olajcserét, kicseréli a szűrőket, a meghajtó szíjakat. Ellenőrzi a hajtásláncot (nyomatékváltó, kardántengely, differenciálmű), műszeresen diagnosztizálja a járművet. Futáspróbát végez.

Kompresszió- és veszteségmérést végez a motoron, feltárja a futómű esetleges hibáit (pl. lengéscsillapító vizsgálata).

Felméri a fékrendszer állapotát, karosszéria, felépítmény, korrózióvizsgálatot végez, szemrevételezi a fényezést, festékréteg-méréseket végez (előző rejtett sérülések eltárását végzi el), korrózióvizsgálatot végez.

Vizsgálja a teherviselő szerkezeti elemek állapotát, az előírt biztonsági követelmények teljesítését ellenőrzi, vizsgálja az üléseket, biztonsági öveket, kapaszkodókat, megvizsgálja az alvázvédelmet, minősíti a jármű műszaki állapotát, javaslatot tesz az elvégzendő munkákra, a beszerelt anyagokról kimutatást készít, beszerelési dokumentációt készít.

Autókarbantartás, ápolás során: Kitakarítja a jármű utasterét, ellenőrzi a gumik állapotát (keréknyomás, kopás), a kormányberendezés állapotát, szilikonnal kezeli a műszerfalat.

Autóbontás során: Bontásra átveszi a járművet, kiszereli az alkatrészeket, megvizsgálja, hogy a kiszerelt alkatrészek alkalmasak-e további értékesítésre. Az értékesítésre alkalmas alkatrészeket szakszerűen tárolja.

Gondoskodik az értékesítésre nem alkalmas alkatrészek megfelelő helyre való szállításáról. Szétbontja a karosszériát.

Megvizsgálja, hogy a karosszéria elemek alkalmasak-e további értékesítésre. Az értékesítésre alkalmas karosszéria elemeket szakszerűen tárolja. Gondoskodik az értékesítésre nem alkalmas karosszéria elemek megfelelő helyre való szállításáról.

Az autómosás során:Kezeli az automata autómosó berendezéseket, a manuális autómosó berendezéseket. Beállítja az autómosó berendezést az ügyfél kérése szerint, tisztítja az autómosó berendezéseket, alapszinten karbantartja az autómosó berendezéseket.

   
  
   

Járműjavítás, -tisztítás keretében: Teljes körűen diagnosztizálja a gépjármű állapotát, elkészíti a hibalistát a diagnosztika alapján. A hibalista alapján megjavítja a gépjárművet, ellenőrzi a javítás eredményességét, vizsgára bocsátja a gépkocsit. Teljesítménymérést végez, ellenőrzi a speciális felépítményeket, pl. tűzoltó-, létrás-, darus-, mixer-, hűtős járműveket, a hajtáslánc tömítettségét.

Nyilvántartásban rögzíti a gépjármű és a mérési eredmények adatait, megtisztítja a jármű külsejét, tisztítja a jármű motorterét, alvázmosást végez, felhívja a járműtulajdonos figyelmét a karosszéria elváltozásaira, karosszériaelemeket waxolja, polírozza.

Általános vállalkozási feladatokat végez.

Rész-szakképesítései:Autóbontó, Autókarbantartó - és ápoló,Autómosógép-kezelő

Ráépülései: Autótechnikus, Gázautószerelő

Autóelektronikai műszerész

Az autóelektronikai műszerész diagnosztizálási, javítási feladatai mellett tisztában van az általános vállalkozási feladatokkal és folyamatosan fejleszti szakmai tudását.

Ennek keretében: Biztosítja a javításhoz szükséges alkatrészek, anyagok, segédanyagok (raktárkészlet) és eszközök időbeni meglétét, gondoskodik az elhasználódott anyagok, hulladékok elszállításáról, a helyi közüzemi kapcsolatokról. Értékeli a dolgozók és az üzemi kapacitás munkaidő-kihasználtságát.

Elemzi az anyagráfordítások, üzemi költségek mértékét a bevételhez viszonyítva, járműdiagnosztika területén alkalmazza mikroprocesszoros ill. mikrovezérlős ismereteit. Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramút-rajzot stb.). Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor ill. javítását követően azok élesztéséről gondoskodik. Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, a változásokat (pl. új járműtípusok, illetve részegységek, új javítási technológiák és anyagok stb.), a márkaspecifikus változásokat, a szakmai és gazdasági előírások változásait, azokat munkája során alkalmazza.

Szakmai felkészítő és továbbképző tanfolyamon vesz részt.

Közúti járműszerelő közös feladatai keretében: Biztosítja a balesetmentes munkavégzés feltételeit, alkalmazza a szükséges és előírásszerű védőeszközöket, védőfelszereléseket. A munkavégzés környezetvédelmi előírásait betartja, alkalmazza. A hulladékokat, környezetre káros anyagokat (pl.: fagyálló folyadék, fáradt olaj, akkumulátor, fékbetét) szakszerűen kezeli, illetve tárolja.

   
  
   

Mérési eredményeket dokumentál számítógéppel, számítógépes diagnosztikához hardver és szoftver eszközöket használ, műszaki rajzokat készít, használ, szabadkézi rajzot, vázlatot készít alkatrészekről, villamos berendezésekről, műszaki dokumentációt értelmez és használ.

Anyagjegyzéket és költségvetést használ, illetve állít össze, dokumentációval szerelési feladatokra készül elő. Elvi működési rajzok alapján vázlatrajzokat készít, javítások végeztével dokumentálja az elvégzett munkát, regisztrálja a felhasznált anyagokat (pl. alkatrész, segédanyag). Mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít, előírásszerűen vezeti a szervizkönyvet, felméri az elvégzendő munkát.

Tájékozódik, információt szerez a panaszról, a rendellenességről. Megtekinti, átveszi a járművet vagy részegységeit, kipróbálja az eszközt, pontosítja az ügyfél által elmondottakat. Ajánlatot ad a javítás költségeiről és a várható javítási időszükségletről.

Ellenőrzi az elvégzett munkát (pl. próbaút, működési próba), tevékenyen részt vesz a tűz- és robbanásveszély megelőzésében, kitölti a munka-megrendelési nyomtatványokat.

Autóelektronikai műszerész feladatkörében: mérések végzésekor mérési jegyzőkönyvet készít, motorkód alapján adatbázisból beállítási, mérési adatokat keres. Kiválasztja a szükséges anyagokat, szerszámokat, műszereket, készülékeket, mérő és ellenőrző eszközöket. A technológiai folyamatok helyes sorrendjében végrehajtja a tényleges gyártást, felújítást.

A munkafolyamat egyes elemei után, ill. a kész elemen elvégzi az ellenőrzést, minősítést. A dokumentációkban meghatározott elektronikus, villamos kapcsolódási pontoknak előírt jellemzőknek, mechanikai méreteknek méréssel történő meghatározását végzi.

A programozott berendezések programját véglegesíti.

Autótechnikus

Az autótechnikus biztosítja a javításhoz szükséges alkatrészek, anyagok, segédanyagok (raktárkészlet) és eszközök időbeni meglétét. Gondoskodik az elhasználódott anyagok, hulladékok elszállításáról, a helyi közüzemi kapcsolatokról.

Értékeli a dolgozók és az üzemi kapacitás munkaidő-kihasználtságát. Elemzi az anyagráfordítások, üzemi költségek mértékét a bevételhez viszonyítva.

Folyamatosan fejleszti szakmai tudását, ennek keretében:

Biztosítja a javításhoz szükséges alkatrészek, anyagok, segédanyagok (raktárkészlet) és eszközök időbeni meglétét, gondoskodik az elhasználódott anyagok, hulladékok elszállításáról, a helyi közüzemi kapcsolatokról. Értékeli a dolgozók és az üzemi kapacitás munkaidő-kihasználtságát.

Elemzi az anyagráfordítások, üzemi költségek mértékét a bevételhez viszonyítva, járműdiagnosztika területén alkalmazza mikroprocesszoros ill. mikrovezérlős ismereteit.

Összetett műszaki terveket értelmez és használ (műszaki leírást, tervrajzokat, blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramút-rajzot stb.). Kezeli a járműben található kódolt egységeket, a jármű üzembe helyezésekor ill. javítását követően azok élesztéséről gondoskodik.

Figyelemmel kíséri a szakirodalmat, a változásokat (pl. új járműtípusok, illetve részegységek, új javítási technológiák és anyagok stb.), a márka-specifikus változásokat, a szakmai és gazdasági előírások változásait, azokat munkája során alkalmazza.

Szakmai előképzettség: Autószerelő, Autóelektronikai műszerész

www.nfu.hu
Webdesign és programfejlesztés:
Tüske Balázs (tuskebganz@freemail.hu)
Legfrissebb oldalak:Érettségi 2019SZÉJ 2019Tagint.vez.pályázatokDiáknap 2019AdatvédelemKöszöntőKözösségi szolgálatVersenyeink 2018/2019Robotika szakkörHatártalanul_2017-18Közzétételi listaÖkolábnyom tesztVersenyeredményekIngyenes Office 365 
Legújabb videó:
Szenzordilemma (a ketrecharcos)Legújabb képgalériák:
MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSÉRT FÓRUM II.
Ballagás 2019 HírlevélFeliratkozásLeiratkozás
Legújabb hírek:Országos I. hely
2019. Máj. 1. (Szerda)
Jutalomátadó ünnepség 2019.
2019. Ápr. 26. (Péntek)
További hírek...IskolaújságÖrökségünk '48 történelmi vetélkedő - országos 1. hely!!!
2015. Ápr. 7. (Kedd)
Magyarok Európában vetélkedő - országos 5. hely!!!
2015. Ápr. 7. (Kedd)
További cikkek...
Eseményeink: Országos kompetenciamérés
2019. Máj. 29. (Szerda)
A Nemzeti Összetartozás napja. Megemlékezés Trianonról osztályfőnöki órán, ill. az iskolarádióban
2019. Jún. 4. (Kedd)
Pályaorientációs nap
2019. Jún. 7. (Péntek)
További események...
 
Elérhetőségeink: Címünk:
8900 Zalaegerszeg,
Gasparich u. 24.
Telefonszámunk:
06-92 510-773
E-mail címünk:
info@munkacsyszki.hu
OM azonosító:
203067
Zalaegerszegi SZC azonosító:
202105
"Munkácsy Szakközépiskoláért" Alapítvány 18958410-1-20